even geduld, de pagina wordt geladen...

Regio:

Eindhoven

Veilig Sportklimaat

Monkey Moves Eindhoven

Sporten doe je omdat je het leuk vindt. Vooral op de leeftijd waar we ons bij Monkey Moves op richten is plezier in sporten en bewegen het allerbelangrijkst. Zorg daarom dat het ook leuk blijft. Niet alleen voor jezelf en je kind, maar ook voor de anderen in je groep. We gaan respectvol met elkaar om, iedereen doet mee en mag zichzelf zijn. Pas daarom, als ouder/begeleider, onderstaande gedragsregels toe.

Onze leden en hun ouders/begeleiders:

 • Respecteren anderen
  Je hebt respect voor iedereen. Voor je groepsgenoten, de docenten, de eventuele toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • Respecteren afspraken
  Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • Delen foto’s/video’s
  Alleen op social media als er toestemming is van de andere ouders en vanuit Monkey Moves.
 • Gaan netjes om met de omgeving
  Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de gymzaal en de kleedkamer netjes achter. Ruim materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • Blijven van anderen af
  Raak als volwassene (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Houden zich aan de regels
  Lees de reglementen van de gymzaal, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • Tasten niemand aan in zijn of haar waarde
  Onthou je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discrimineren niet
  Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Melden overtredingen van deze gedragscode
  Meld overtredingen van deze code bij de franchisenemer en/of de vertrouwenspersoon van Monkey Moves.

Contactgegevens Vertouwenspersoon

Wij gaan voor een veilig sportklimaat. Daar hoort ook een vertrouwenspersoon bij. Wanneer jij het gevoel hebt dat je te maken krijgt met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie of pesten, neem dan contact op met onze vertrouwenspersoon:

Leonie Schneider Engenhulst
06-41410811
leonie@monkeymoves.nl

Menu